Besöksnäringens tillväxt

Göteborgs besöksnäring har haft en mycket stark tillväxt under många år. De viktigaste nyckeltalen för att följa utvecklingen är turismomsättning, sysselsättningseffekter, gästnätter och marknadsandelar. Utifrån dessa fakta görs bedömningar av var insatser och investeringar behövs.

 

2015 slogs rekord i antal besökare – igen

gastnatter-01

Källa: Tillväxtverket /SCB

Kommersiella gästnätter, alltså övernattningar på hotell och vandrarhem, är ett internationellt jämförbart nyckeltal som destinationer använder för att mäta utvecklingen. Datan kommer från SCB och Tillväxtverket som samlar in och sammanställer för hela Sverige.

Aldrig tidigare har så många övernattningar gjorts i Göteborg som 2015. Antalet kommersiella gästnätter blev 4 487 713 och den starka ökningen på våra prioriterade marknader fortsatte. Jämfört med 2014 ökade antalet gästnätter med 10% i genomsnitt från samtliga länder med de allra flesta nya besökare kom från utlandet. De internationella gästnätterna steg med över 21%. Detta är extra glädjande eftersom det är på den internationella marknaden som destinationen har sin tillväxtpotential. Det visar också att Göteborg är en attraktiv destination för både internationella kongresser/möten och för privatturism.

 

Besökande nationaliteter i gästnätter i Göteborg
Januari-December 2015

Källa: Tillväxtverket /SCB

Svenska turister som dominerar i besöksstatistiken, men de utländska växer snabbare. De tre största internationella marknaderna är Storbritannien, Tyskland och Norge. Den internationella marknaden bedöms ha stor tillväxtpotential och förutom de tre prioriterade länderna så bearbetas USA och Kina som potentialmarknader. Tillsammans med Visit Sweden och Turistrådet Västsverige undersöker Göteborg & Co marknaderna och genomför gemensamma satsningar för maximal effekt. Att ha både en storstad med en kringliggande region som kan erbjuda fantastiska naturupplevelser är en svårslagbar kombination.

USA och Kina har vuxit kraftigt på senare år. Framför allt inom segmentet affärsresenärer. Men även privatresandet börjar öka och förväntas blir större på sikt.

 

Exportvärde Svenska näringar 2014

turistexport

Källa: Tillväxtverket /SCB

Exportvärdet gör besöksnäringen till en lysande affär för Sverige. De internationella turisterna till Sverige stod för större intäkter än någon annan jämförbar bransch. Dessutom betalar turisterna full moms och andra skatter på allt de konsumerar. Förutom att besöksnäringen skapar skatteintäkter så är den oerhört sysselsättningsintensiv. Inte minst skapar den jobb till unga och jobb för dem som står utanför arbetsmarknaden.
Besöksnäringen genererar inte bara jobb och hållbar tillväxt. Den gör också staden mer attraktiv genom att skapa underlag för krogar, nöjesutbud, kulturupplevelser, attraktioner etc. Här spelar besöksnäringen en viktig roll genom att göra Göteborg till en ännu bättre stad att leva och verka i.

Utveckling gästnätter (%) i storstadsregioner,
Januari-December 2015

Samtliga tre storstadsområden i Sverige ökade antalet gästnätter mer än riket i genomsnitt. Att resa till storstäder är en trend som förstärks av bra förbindelser med både tåg, flyg, färjor och buss. Här har lågprisflyget spelat en mycket viktig roll för utvecklingen på de internationella marknaderna samt för att kunna attrahera stora kongresser och möten.

Källa: Tillväxtverket /SCB

Hur spenderar turister pengarna när de är i Sverige?

Svenska och utländska fritids- och affärsresenärer spenderar över 268 miljarder kronor när de turistar i Sverige. Största andelen av pengarna läggs på boende och restaurang. Kultur och tjänster är den minsta posten, men samtidigt den som ökat mest sedan år 2000. Det är också så att kulturupplevelser är en stor anledning till att resa; exempelvis festivaler och konserter.

Källa: Tillväxtverket/SCB