Besöksnäringens tillväxt

Göteborg blir allt mer attraktiv som destination och besöksnäringen har haft en mycket stark tillväxt under många år. Några av de viktigaste nyckeltalen för att följa utvecklingen är turismomsättning, sysselsättning, svenska och internationella gästnätter samt marknadsandelar. Utifrån dessa fakta görs bedömningar av var insatser och investeringar behövs.

 

Förklaringar:

Gästnätter: Kommersiella övernattningar på hotell och vandrarhem som mäts av SCB och sammanställs av Tillväxtverket. Gästnätter är den mest pålitliga, tillgängliga och internationellt mest använda parametern för att mäta en destinations utveckling. Den förklarar inte allt, men ger en god uppskattning av en destinations turistiska utveckling som följs upp löpande och kan jämföras med andra destinationer både i Sverige och utomlands.

Turismomsättning: Värdet av den konsumtion som turister och dagsbesökare står för i Göteborgsregionen.

Aldrig tidigare har så många övernattningar gjorts i Göteborg som 2018. Antalet kommersiella gästnätter blev 4 820 000 och den starka ökningen på våra prioriterade marknader fortsatte. Jämfört med 2017 ökade antalet gästnätter med cirka 1 % i genomsnitt från samtliga länder. De internationella gästnätterna var 1,4 miljoner och utgör numera 30 % av alla övernattningar. Detta är mycket positivt eftersom det är på den internationella marknaden som destinationen har sin tillväxtpotential. Det visar också att Göteborg är en attraktiv destination för internationella kongresser/möten, evenemang och privatturism.

 

Svenska turister har alltid varit den största gruppen av besökare. Men de utländska har på senare år ökat snabbare så att andelen svenska gästnätter numera är cirka 70 % medan de utländska är 30 %. I början av 2000-talet var förhållandet ungefär 80/20. De tre största internationella marknaderna är Norge, Storbritannien och Tyskland. Den internationella marknaden bedöms ha stor tillväxtpotential och förutom de tre prioriterade länderna så bearbetas USA och Kina som potentialmarknader. Tillsammans med Visit Sweden och Turistrådet Västsverige undersöker Göteborg & Co marknaderna och genomför gemensamma satsningar. Att ha både en storstad med en kringliggande region som kan erbjuda fantastiska naturupplevelser är en svårslagbar kombination.

Besökare från Kina har vuxit kraftigt de senaste åren. Här handlar det främst om affärsresenärer som reser i jobbet. Men det kommer på sikt att generera även privatturister.

Att resa till storstäder är en trend som förstärks av bra förbindelser med både tåg, flyg, färjor och buss. Här har lågprisflyget spelat en mycket viktig roll för utvecklingen på de internationella marknaderna samt för att kunna attrahera stora kongresser och möten.

Svenska och utländska fritids- och affärsresenärer spenderade 317 miljarder kronor när de turistade i Sverige 2017, enligt Tillväxtverket. Utländska besökare stod för 42 procent av detta. Största andelen av pengarna läggs på handel, transporter och boende. Kultur och rekreation är den minsta posten, men samtidigt är kultur- och naturupplevelser en stor anledning till att resa; exempelvis festivaler, konserter och friluftsliv.