Besöksnäringens tillväxt

Göteborg blir allt mer attraktiv som destination och besöksnäringen har haft en mycket stark tillväxt under många år. Några av de viktigaste nyckeltalen för att följa utvecklingen är turismomsättning, sysselsättning, svenska och internationella gästnätter samt marknadsandelar. Utifrån dessa fakta görs bedömningar av var insatser och investeringar behövs.

 

2016 slogs rekord i antal besökare – igen

 

GN-totalt

 

Källa: Tillväxtverket /SCB

Förklaringar:

Gästnätter: Kommersiella övernattningar på hotell och vandrarhem som mäts av SCB och sammanställs av Tillväxtverket. Gästnätter är den mest pålitliga, tillgängliga och internationellt mest använda parametern för att mäta en destinations utveckling. Den förklarar inte allt, men ger en god uppskattning av en destinations turistiska utveckling som följs upp löpande och kan jämföras med andra destinationer både i Sverige och utomlands.

Turismomsättning: Värdet av den konsumtion som turister och dagsbesökare står för i Göteborgsregionen.

Aldrig tidigare har så många övernattningar gjorts i Göteborg som 2016. Antalet kommersiella gästnätter blev 4 712 978 och den starka ökningen på våra prioriterade marknader fortsatte. Jämfört med 2015 ökade antalet gästnätter med 6 % i genomsnitt från samtliga länder. De internationella gästnätterna steg med över 8 % och utgör numera drygt 30 % av alla övernattningar. Detta är mycket positivt eftersom det är på den internationella marknaden som destinationen har sin tillväxtpotential. Det visar också att Göteborg är en attraktiv destination för internationella kongresser/möten, evenemang och privatturism.

 

Besökande nationaliteter i gästnätter i Göteborg 2016

 

Internationella-GN

Källa: Tillväxtverket /SCB

Svenska turister har alltid varit den största gruppen av besökare. Men de utländska har på senare år ökat snabbare så att andelen svenska gästnätter numera är knappt 70 % medan de utländska är drygt 30 %. I början av 2000-talet var förhållandet ungefär 80/20. De tre största internationella marknaderna är Norge, Storbritannien och Tyskland. Den internationella marknaden bedöms ha stor tillväxtpotential och förutom de tre prioriterade länderna så bearbetas USA och Kina som potentialmarknader. Tillsammans med Visit Sweden och Turistrådet Västsverige undersöker Göteborg & Co marknaderna och genomför gemensamma satsningar. Att ha både en storstad med en kringliggande region som kan erbjuda fantastiska naturupplevelser är en svårslagbar kombination.

Besökare från Kina har vuxit kraftigt de senaste åren, under 2016 med hela 32 %. Här handlar det främst om affärsresenärer som reser i jobbet. Men det kommer på sikt att generera även privatturister.

 

Utveckling gästnätter (%) i storstadsregioner 2016

Januari-december-2016

Samtliga tre storstadsområden i Sverige ökade antalet gästnätter mer än riket i genomsnitt. Att resa till storstäder är en trend som förstärks av bra förbindelser med både tåg, flyg, färjor och buss. Här har lågprisflyget spelat en mycket viktig roll för utvecklingen på de internationella marknaderna samt för att kunna attrahera stora kongresser och möten.

Källa: Tillväxtverket /SCB

Hur spenderar turister pengarna när de är i Sverige?

Svenska och utländska fritids- och affärsresenärer spenderar över 281 miljarder kronor när de turistar i Sverige, enligt Tillväxtverket. Största andelen av pengarna läggs på boende och restaurang. Kultur och tjänster är den minsta posten, men samtidigt den som ökat mest sedan år 2000. Det är också så att kulturupplevelser är en stor anledning till att resa; exempelvis festivaler och konserter.

Källa: Tillväxtverket/SCB