Fakta & Statistik

 

Turismen ökar i hela världen och besöksnäringen i Sverige har växt stadigt de senaste åren. På Tillväxtverkets hemsida finns mer information om hur det ser ut nationellt. Där kan  man också ladda ner rapporten:  Fakta om Svensk Turism – Tillväxtverket 2017.

Hur det går för turismen i Göteborg jämfört med andra svenska storstäder följs regelbundet. Den mest tillförlitliga statistiken gäller hur många som har övernattat på hotell, vandrarhem och andra kommersiella boenden. Det som kallas gästnätter. Här finns den senaste statistiken.