Fakta & Statistik

Här samlas statistik från tillväxtverkets årliga rapporter. Gå till Tillväxtverkets hemsida för mer information, där man också kan ladda ner rapporten:  Fakta om Svensk Turism – Tillväxtverket 2015.

Hur det går för turismen i Göteborg jämfört med andra svenska storstäder följs regelbundet. Här finns den senaste statistiken.

Inkvarteringsstatistik februari 2017