Board

Members

Håkan Linnarsson (S)
Pär-Ola Mannefred (M)
Monika Djurner (V)
Hanna Friberg (M)
Kia Andreasson (MP)
Kerstin Billmark (S)
Eva Flyborg (L)

Deputies

Kristina Körnung (S)
Anca-Maria Dumitrescu (M)
Lennart Sjöstedt (S)