Turism

Affärsområdet Privatturism på Göteborg & Co arbetar med att göra Göteborg till ett ännu mer attraktivt resmål för privatresenärer. Att bidra till nya reseanledningar, stimulera till besök året runt och välkomna besökarna är viktiga delar av verksamheten vars huvudsyfte är att skapa affärer för besöksnäringen och bidra till hållbar tillväxt.

Delsjön-törnros

 Göteborgs närhet mellan stad och natur är en stark konkurrensfördel. Foto: Beatrice Törnros

Göteborg ska vara ett av Europas mest innovativa, hållbara resmål med en unik kombination av stad och natur.

Nya reseanledningar och besök året om

I den allt tuffare konkurrensen om besökarna finns det ett stort behov av att utveckla nya upplevelsebaserade reseanledningar och reseanledningar som bidrar till att förlänga turistsäsongen. Exempelvis utvecklades konceptet Julstaden ursprungligen för att locka besökare under en tid på året då det var betydligt glesare på hotellen än det är idag. 11 år efter lanseringen 2004 har Julstaden blivit en årligen återkommande succé som lockar mängder av gäster till vår stad.

På samma sätt arbetar affärsområdet Privatturism, i samverkan med aktörer inom besöksnäringen, nu vidare med liknande satsningar, som Höststaden, Go:to sea, Göteborgs skärgård, cykelturismen och inresandet från Kina. Genom samverkan och klok paketering, utveckling och marknadsföring kan dessa områden bli mycket betydelsefulla för besöksnäringen.

Foto: Daniel Breeze
Foto: Daniel Breeze

Cykelturism

Cykelturismen utgör idag en liten andel av den totala turismen men är en av de turistnäringar som växer snabbast i Europa. För att utveckla Göteborg som cykelstad ur ett besöksnäringsperspektiv har Göteborg & co uppdraget att undersöka möjligheter och förutsättningar för utveckling och marknadsföring av cykelturism. Just cykelturism stämmer också mycket väl överens med våra ambitioner inom hållbar turismutveckling – socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Målet är att utveckla Göteborg till ett nav för cykelturism i Skandinavien.

Göteborgs skärgård

Göteborgs södra och norra skärgård har blivit en ny destination – Göteborgs skärgård. Projektet Göteborgs skärgård är ett samarbete mellan Västra Göteborg och Öckerö kommun med stöd av Göteborg & Co. Redan idag har skärgården många nationella och internationella besökare, men målsättningen är att attrahera ännu fler.

Chinavia – för ökad kunskap om den kinesiska marknaden

Göteborg & Co har sedan 2011 varit aktiv partner i det så kallade Chinavia-projektet som är ett samarbetsprojekt med aktörer inom den Skandinaviska rese- och besöksnäringen (bland annat Wonderful Copenhagen och Västsvenska Turistrådet). Projektet syftar till att göra näringen mer ”China-Ready” då antalet kinesiska gästnätter fortsätter att öka (2014, plus 35 % i Göteborgs-regionen). Fokus ligger på ökad kunskap och förståelse för de kinesiska kunderna, kultur och kulturskillnader, samt vad de kinesiska kunderna vill ha och uppskattar. Läs mer om Chinavia här.

Shopping en viktig reseanledning

Utländska turister använder i genomsnitt nästan halva sin reskassa till shopping och sedan år 2000 har shoppingturismen i Sverige ökat med motsvarande elva Nordstan. Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Handeln i Göteborg ökar och affärsområdet Privatturism arbetar, i samverkan med partner inom näringen, för fortsatt positiv utveckling. Bland annat genom att arrangera samordnade marknadsföringsinsatser.

Utökat samarbete i staden och inom regionen

Resenärer attraheras av att kunna kombinera en storstads utbud med upplevelser i naturen. Här har Göteborg, tack vare sitt fördelaktiga läge, stark framtida konkurrenskraft. Men för att nå hela vägen krävs det att stad och region samarbetar över kommungränserna.

För att utnyttja den gemensamma dragningskraften i regionen realiserar Privatturism på Göteborg & Co samverkansavtal med Visit Sweden och Turistrådet Västsverige. Turiststaden satsar också på fördjupad samverkan med Göteborgsregionen när det gäller affärsutveckling, kommunikation och tillgänglighet. Att utveckla den samverkansplattform som ligger till grund för samarbetet mellan Göteborg & Co och privata aktörer är också ett prioriterat område.

Turiststaden, mötesstaden och evenemangsstaden stärker varandra

Möten och evenemang fungerar som globala skyltfönster för destinationen. Därför är också Turiststaden med och erbjuder service och särskilda erbjudanden till mötes- och evenemangsbesökare så att de ska få en så bra upplevelse av Göteborg som möjligt och vilja komma tillbaka i arbetet eller som privatturister. Den här sortens samverkan mellan bolagets affärsområden stärker destinationens sammantagna attraktionskraft.