Möten

Kongresser, stora möten och konferenser är viktiga inkomstkällor och skyltfönster för Göteborg. Men den globala konkurrensen är stenhård. För att bidra till en fortsatt positiv utveckling av staden som mötesdestination bedriver affärsområdet Möten på Göteborg & Co ett målinriktat utvecklings- och införsäljningsarbete.

Foto: Gothia Towers

Foto: Gothia Towers

Göteborg ska vara en globalt ledande destination för hållbara möten.

Affärsområdet Möten på Göteborg & Co går även under det internationellt vedertagna namnet Göteborg Convention Bureau.

Vad gör en Convention Bureau?

En Convention Bureau (CVB) arbetar strategiskt med destinationsutveckling av en specifik ort genom möten. En CVB bidrar i ett långsiktigt perspektiv till att stärka dess varumärke och tillväxt. En stor del av arbetet för en CVB handlar om att stötta personer på destinationen i att vilja, våga och kunna ansöka om och bjuda in till nationella och internationella möten på orten. En CVB ska hjälpa bland andra kommuner, högskolor och myndigheter att genom möten sätta fokus på deras verksamhet och destinationen de verkar på. Varumärksarbetet för destinationen är en mycket viktig del i en CVB:s verksamhet för att tydliggöra värden och få fler att sälja in den som mötesplats. En Convention Bureaus tjänster är kostnadsfria.

Affärsområdet Möten och dess inriktning

Affärsområdet Möten marknadsför och säljer in destinationen Göteborg till beslutsfattare av främst internationella vetenskapliga möten, politiska möten samt större företagsmöten. Förutom att mötesindustrin skapar tillväxt och profilerar stadens forskning, innovationer och företag stärker den även Göteborg som en attraktiv plats att studera, verka och investera i.

I bred samverkan

Affärsområdet Möten arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla forum där det offentliga, näringslivet och akademin kan mötas och enas om gemensamma åtgärder som är bra för mötesindustrin.

Möten samverkar med Turistrådet Västsverige och Västra Götalands Regionutvecklingsnämnd – bland annat genom Mötesindustrirådet.

Hållbarhet – en nyckel till framgång

Göteborg är ledande inom hållbara möten i Norden. Hela staden arbetar fokuserat med frågor som rör hållbarhet, miljön och klimatet och som mötesdestination är vi stolta över vår plats i toppen av ICCA:s Scandinavian Destinations Sustainability Index.

En annan viktig del av affärsområdet Mötens hållbarhetsarbete rör miljödiplomering. Läs mer om affärsområdet Mötens hållbarhetsarbete och arbetet med projekten Sustainable Gothenburg och Green Meeting Industry Council  på goteborg.com.