Evenemangsstaden

Göteborg är en framstående evenemangsstad och evenemangen är betydelsefulla – både för staden som resmål och för att långsiktigt bygga en attraktiv stad. Dessutom vitaliserar evenemangen kultur- och idrottslivet och berikar göteborgarnas tillvaro och sociala gemenskaper.

Trav mitt i stan - ett exempel på hur Göteborg använder hela staden som arena. Foto: Beatrice Törnros

Trav mitt i stan – ett exempel på hur Göteborg använder hela staden som arena. Foto: Beatrice Törnros

Göteborg ska vara norra Europas ledande hållbara evenemangsstad.

Göteborgs framgångar som evenemangsstad beror i hög grad på vårt välutvecklade kultur- och föreningsliv, den starka svenska idrottsrörelsen, ett väl utvecklat samarbete mellan det privata näringslivet och den offentliga sektorn samt Göteborgs närhetskoncept med arenorna och hotellen placerade på gångavstånd mitt i centrum.

Värva utveckla och genomföra

Evenemangs uppdrag är att i samverkan värva, utveckla och genomföra utvalda evenemang, med syfte att stärka Göteborgs konkurrenskraft och spetskompetens inom området. Detta ska också bidra till att idéer och utvecklingsprojekt möjliggörs, till nytta för stad och arrangör. Inom affärsområdet Evenemang finns två enheter; en med huvudfokus på värvning av evenemang med uppgift att värva samt en med huvudfokus på att genomföra utvalda evenemang.

Grundlig analys och värdering

Grundliga analyser görs av potentiella evenemang som är möjliga att värva eller bli årligen återkommande. Göteborg & Co har utvecklat en modell för evenemangsvärdering med ett antal olika bedömningsvariabler. Med denna som bas görs i bred samverkan ett omfattande värvningsarbete vilket leder till ett stort antal årliga kandidaturer.

Attraktivt utbud för alla

Arbetet ska leda till en bred evenemangsmix med ett attraktivt utbud för människor i alla åldrar, av olika kön och med olika kulturella bakgrunder. Det rika kultur- och nöjeslivet och idrotten utgör med hela sin bredd den nödvändiga basen för evenemang i städer som Göteborg. Utan denna bas kan inte spetsen i form av världsevenemang utvecklas. Spetsen i sin tur stimulerar utveckling av basen. Världsevenemang med hög internationell status sätter världens strålkastare på destinationen, skapar tillväxt och bidrar till näringslivets investeringsvilja. Inte minst viktigt skapar världsevenemangen stolthet hos göteborgarna.

Årligen återkommande evenemang

Way Out West, P3 Guld, Gothia Cup, Partille Cup och GöteborgsVarvet är alla exempel på framgångsrika årliga evenemang som drivs av andra än Göteborg & Co. De är ur destinationsperspektiv viktiga verktyg för utveckling och hållbar tillväxt – inte minst ur det sociala perspektivet. När det gäller utvecklingen av dessa är affärsområdets roll att hjälpa dem att förverkliga sina idéer och/eller agera bollplank i utvecklingen av dessa evenemang.

Att genomföra väl är att värva

Göteborg & Co har i uppdrag att projektleda och kvalitetssäkra en rad årliga evenemang. Evenemangen har tydliga syften; att utveckla reseanledningar, att utveckla mötesplatser för göteborgarna och deras gäster och att stärka Göteborg som kunskapsstad. Dessutom projektleder bolaget årligen ett antal internationella evenemang som ex Volvo Ocean Race, Euroskills m.fl. Planeringen och genomförandet av de årligen återkommande evenemangen ger kontinuerlig kompetensutveckling som de internationella evenemangen kan dra stor nytta. Att genomföra väl är en viktig del i värvningen av nya evenemang. Ett väl genomfört evenemang innebär stora möjligheter att visa upp kvaliteter för internationella organisationer och förbund.

Årliga evenemang som genomförs av Göteborg & Co

Göteborgs Kulturkalas
Julstaden Göteborg
Vetenskapsfestivalen
Göteborgspriset
Student Göteborg

Kommande STÖRRE evenemang

Evenemang som genomförs helt av Göteborg & Co, eller där bolaget medverkar.

2018

Volvo Ocean Race
Europride
Nordea Masters

2019

European Choir Games
Nordea Masters

2020

EM i handboll för herrar

2023

VM i handboll för herrar

Staden som arena

Evenemang i stadsrummet bidrar till ett rikare folkliv men främjar även mångfald och integration. Göteborg & Co har sedan länge arbetat med att använda hela staden som arena vilket numera är ett av Evenemangsstadens styrkeområden. Genom den väl fungerande samverkan i staden och genom en tillåtande inställning till användande av stadsrummet kan vi stärka bilden av Göteborg som en levande och attraktiv stad, med ett rikt stadsliv och ett stort utbud av aktiviteter. Affärsområdet vidareutvecklar samverkan mellan aktörerna i staden och verkar för ett smidigt samarbete med stadens myndigheter och förvaltningar.