Vår verksamhet

Göteborg har utvecklat en stark och framgångsrik besöksnäring, men det finns en stor potential att ytterligare utveckla staden och regionen som resmål.

gbgco_skyflyers_2_a¦êlvsborgsbron

Foto: Skyflyers

2021 ska destinationen Göteborg vara en internationell förebild genom att alltid utmana hållbarhetsbegreppen i alla delar.”

Turiststaden, Mötesstaden och Evenemangsstaden

När vi på Göteborg & Co talar om privatturism, möten och evenemang i Göteborg använder vi begreppen Turiststaden, Mötesstaden och Evenemangsstaden. Dessa representerar tre segment som tillsammans utgör destinationen Göteborg. Hur delarna samspelar är avgörande för helhetens framgång. Evenemang stärker varumärket och sätter vår stad på kartan, möten och kongresser stärker samverkan mellan forskning, näringsliv och samhälle och privatturismen bidrar till att utveckla stadens attraktivitet. Genom nytänkande, samsyn och ett fördjupat samarbete mellan de tre städerna skapas synergier och mervärden som leder till ökad tillväxt. Summan av helheten blir större än delarna var för sig.

Vårt uppdrag är att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad.

Läs mer om hur vi arbetar med respektive stad här nedan.